הדרכת הורים

הדרכת הורים הינה תהליך ייעוצי הנותן מענה להורים הנתקלים בקשיים עם ילדיהם. במפגשים ההורים לילדים ומתבגרים מונחים בסוגיות בהורות, כיצד לחזק את תפקודם ההורי ולהתמודד עם אתגרים שמעמידה בפנינו ההורות.

השלב הראשון בהדרכת ההורים כולל הערכה והגדרת מטרות. ההורים משתפים במצבי יומיום מאתגרים , בתחושות שלהם ומתארים את ההתנהגות של הילד.

בשלבים הבאים, עובדים עם ההורים על יחסיהם עם ילדיהם, על האופן בו הם תופסים את מעמדם ההורי, איזה הורים הם רוצים להיות ואיזה הורים הם היום. בנוסף, בודקים יחדיו את דפוסי התקשורת בבית, האם יש תחושה של בטחון ושיתוף.

הדרכת ההורים ממוקדת  בעולמו הרגשי של הילד וכיצד התנהגות ההורים יכולה לווסת קשיים רגשיים כמו גם להעצימם.

הדרכת הורים בנוסף מעניקה להורים ידע ומידע. מידע אודות התפתחות של ילדים, השלב ההתפתחותי בו הוא נמצא ילדם ולמה זקוק מהם בשלב זה.

הדרכת הורים משלבת גישות גישות מערכתיות ומשפחתיות, כמו כן, גישות התנהגותיות .

מספר מצבים עיקריים בהם הדרכת הורים מומלצת:

בעיות התנהגות: הילד אינו מציית להוריו, מקלל, משקר, מכה.
שינויים ומשברים בחיי הילד או המשפחה: אירועים ומשברים כגירושין, פטירת הורה, מחלה, אח חדש ועוד מערערים את עולמו של הילד, ההורים צריכים כלים להכין את הילד ולתמוך בו.
תחושה אישית של ההורה: הורים החשים צורך לשפר את מיומנויות ההוריות שלהם, רצון להבין את עולמו של הילד ולהתחבר אליו.
מומלץ כי שני ההורים ייקחו חלק בתהליך ההדרכה כדי לסייע ביצירת הורות אחידה ותומכת. יחד עם זאת, ההדרכה יכולה לתרום גם כאשר רק אחד ההורים משתתף. הדרכת הורים יכולה להינתן כלווי לטיפול רגשי בילד או בנפרד.

הדרכת הורים
הדרכת הורים