טיפול באומנויות

טיפול באומנויות (מוכר גם בשם :תרפיה בהבעה ויצירה) הנו שם כולל לטיפול רגשי-נפשי, שעושה שימוש, מעבר למילים, בסוגים שונים של אומנות.

אני ואני חלקים
אני ואני חלקים

השימוש באומנויות השונות מוסיף מימד נוסף לטיפול, מעצים את החוויה הרגשית המלווה את הטיפול, ומאפשר למטופל צורות הבעה נוספות.  הטיפול באומנות מתאים במקום בו נגמרות המילים או שהמילים אינן מצליחות לדייק רגשות ותחושות ומתאים לאלו המתקשים בביטוי מילולי, כמו גם לאלו שיכולתם המילולית טובה אך מקשה על החיבור לרבדים עמוקים יותר של עצמם.

מתן המקום לאומנויות מאפשר למטופלים להביע תכנים פנימיים, לעתים לא מודעים, באופן חוויתי, ויצירתי .

השימוש באומנויות השונות פותח בפני המטופלים אפשרויות להביע חוויות ללא מילים, בצורה סימבולית ומשחקית. כלומר, השימוש באומנויות מאפשר עקיפה של הרציונל והמלל, שעשויים לנתק רגשית.

בין סוגי הטיפול המוצעים בקבוצת הטיפול בהבעה ויצירה הם טיפול באומנות פלסטית, טיפול בתנועה, פסיכודרמה, טיפול במוסיקה.

תרפיה באומנויות (טיפול באמנות, טיפול במוזיקה, פסיכודרמה, דרמה תרפיה, טיפול בתנועה, ביבליותרפיה) הינה ענף של פסיכותרפיה המציע שפה אחרת, בלתי מילולית וסימבולית לביטוי עצמי, רגשי ותחושתי.
התרפיה משתמשת באמנויות כדי לחשוף ולהבין תהליכים נפשיים ומספקת סביבה מוגנת בה יכול חומר מודחק ולא מודע לעלות על פני השטח. שפת האמנות מאפשרת גשר בין העולם הפנימי והחיצוני ואינטגרציה רבה יותר בין השניים.